Vanliga frågor & svar

Vad är yoga egentligen?


Verktyg för fysisk och psykisk utveckling Yogans tradition är cirka 5 000 år gammal och härstammar från Indien och de vediska skrifterna
Det finns många olika uppfattningar om vad yogan faktiskt är men majoriteten är överens om att den är ett verktyg för både fysisk och psykisk utveckling som syftar till högre visdom. Positionerna tillsammans med andningsteknikerna, meditation och djupavslappning bäddar vägen till en förening av kropp och själ. Ur ett mer esoteriskt (avsedd endast för invigda) perspektiv kan yogan också beskrivas som allt som kan få oss att förstå att det finns en kraft som är större än oss själva och att vi kan uppnå harmoni med den. ​ Yoga för kropp och själ Till skillnad från annan fysisk träning är yogan ett helhetsbegrepp som inkluderar hela människan, både kropp och själ. Ett paradigmskifte kom när den israelisk-amerikanske professorn i medicinsk sociologi, Aaron Antonovsky, på 1970-talet ändrade frågan ”Hur uppstår sjukdom?” till ”Hur uppstår hälsa?” Detta har lett till nytänkande både i Sverige och utomlands. En hel del forskning har också behandlat tron på att ”något större” har påverkan på vår hälsa. (Koening, H. G. Medicine Religion and Health. Where Science and Spirituality Meet. 2008) Yogan utvecklas Yogan förändras hela tiden och utvecklas i takt med att världen förändras. På sina håll har den till och med kommit att förknippas med träning. Men den som utövar yoga lite mer regelbundet upptäcker snart att det finns flera dimensioner. Gemensamt för alla är dock det välmående och lugn som yogan skapar i kroppen hos oss.
Hur kan yoga vara personlig utveckling?


Man brukar prata om att man möter sig själv på mattan. Genom att bli mer kroppsmedveten och medveten om sina tankar i kombination med att vi övar oss i acceptans av oss själva, kan vi också lära känna vårt inre och hur vi fungerar.
En del är otåliga och pressar sig för hårt. Det är ju så vi oftast är vana att förhålla oss till träning och rörelse. Då är risken att vi inte lyssnar till vår kropp och gör oss illa. Många slutar yoga där och tänker att yoga är inget för dom. Rådet är då att istället lära sig av misstagen och blir mer aktsam om sig själv och sin kropp och fortsätta yoga. En vanlig orsak att sluta yoga, eller snarare att aldrig börja, är att tänka att man är för stel för att yoga, men det är just en stor anledning till att börja.
Den medvetna närvaron som vi tillämpar på mattan skapar ett vakuum mellan våra irrande tankar, som alltför ofta rör sig mellan dåtid och framtid. I det vakuumet finns utrymme för att växa och utvecklas till mer andliga varelser som utövar medmänsklighet både till sig själva och till andra, så kallad compassion (medkänsla).
Tänk om jag börjar gråta på mattan?


Det är inte ovanligt att man upplever starka känslor på yogamattan. Inom den yogiska filosofin skiljer man inte på kropp och själ. De sitter ihop och kan inte separeras. Allt vi någonsin upplevt, tänkt eller känt finns lagrat i kroppens vävnader. Varje spänning eller motstånd i den fysiska kroppen har också en motsvarighet i den själsliga kroppen och tvärtom. När vi jobbar i våra positioner kommer dessa låsningar på sikt lösas upp och kan ibland frigöra tillbakahållna känslor.
Vad gör jag om det gör ont?


Att man känner obehag och att det stramar och stretar och ibland gör ont, är inte alls ovanligt för en person som kanske inte är van att röra på sig eller för någon som har extremt många spänningar och låsningar. Men smärta behöver inte vara farligt. Till exempel är ju barnafödande en positiv smärta. På samma sätt är det med artros. All rörelse är ett viktigt verktyg för att få bukt med artrosbesvär. Diskutera med din läkare om du är osäker. Däremot bör vi vara uppmärksamma på karaktär/typ av smärta. Allt som liknar en huggande eller skärande smärta är viktigt att ha respekt för. Om du upplever det, ska du backa i positionen och ta det lite lugnare. Prata gärna med yogaläraren om alternativa positioner.
Det vara nyttigt att våga utmana sig själv ibland, men lyssna alltid på vad din kropp säger och ha respekt för det.
Jag tycker det är svårt att komma ihåg andningen – när ska man andas in och ut?


Det viktigaste är att man faktiskt andas över huvud taget under positionerna. Att andas in och ut vid rätt tillfälle kommer med tiden och med mer erfarenhet. Det är lätt att bara fokusera på att göra rörelserna rätt i början och då upptäcka att man till och med håller andan. Då kan yogan få motsatt effekt, så istället för att musklerna slappnar av spänner man sig. Då är det bättre att fokusera på att ha en mjuk och lugn andning. Börjar andetaget kännas ansträngt och hackigt är det ett tecken på att man kan ha gått för långt i positionen och man gör klokt i att backa lite. På senare år har den moderna forskningen visat ett större intresse för andningssystemet och dess funktion i kroppen. Betydelsen av att ha en bra andning är viktig för hälsan vilket också blivit påtagligt i kölvattnet av Covid-19. Patienter med en bra och djup andning har visat sig klara av sjukdomen avsevärt bättre. Eftersom andningen har en central roll i yogan förbättras automatiskt andningen i takt med att man praktiserar yoga.
Vad betyder alla ord & begrepp inom yoga?


De flesta ord i yogan är skrivna i sanskrit, det uråldriga skriftspråket från de vediska skrifterna. Se ordlistan där ord och begrepp förklaras.
Varför ska man yoga?


Det finns många bra anledningar till att yoga. Läs om sex anledningar till att yoga.
Vad gäller nu i covid19-situationen?


Restriktioner, uppdaterat 24 januari Nytt för terminen är att alla pass nu även kommer att köras live online samt att vi spelar in passet. Det betyder att du tar det säkra före det osäkra och yogar hemifrån istället för att komma ner till lokalen, om du har minsta lilla symptom.
Läs och beställ yoga online Skulle du däremot vara sjuk och inte orkar, har du en hel vecka på dig att göra yogan, hur många gånger du vill dessutom.
I lokalen kan 15 personer vistas samtidigt, enligt de senaste myndighetskraven. Vi har begränsat gruppen till 12 deltagare för att vara säker på att det finns gott om utrymme mellan mattorna. Vi placerar ut mattor på förhand så att du lätt kan hitta en plats till dig genom att lägga din egen ovanpå, alternativt lånar av oss.
Vi uppmuntrar alla att ta med egen yogamatta, klossar, bälte och filt. Men har du inte så finns det förstås att låna. Rengör då sakerna efter dig.
När du kommer till lokalen vill vi att du tvättar och spritar händerna. Allt detta finns i köket där du kommer in. Visa hänsyn till dina kurskamrater och håll avståndet.
Önskar du inte att jag justerar dig under passet, säger du till så att jag vet och håller avståndet.