top of page

Sex anledningar att yoga

 1. Hälsa 
  Yogan ger både avkoppling och träning samtidigt. Många upplever att de aldrig tidigare känt sig så friska och starka.

   

 2. Styrka
  Yogan ger en stark inre muskulatur vilket ger bättre hållning och starkare rygg. Den förebygger de skadliga effekter som kan uppstå av för mycket sittande skrivbordsarbete.

   

 3. Mentalt fokus
  Yogans olika verktyg hjälper oss att hålla fokus och se våra möjligheter. Den ökar vår koncentration och ger oss upplevelsen av en slags inre klarhet.

   

 4. Kroppen renas
  Yogans andning ökar syresättningen till kroppen och tillsammans med rörelserna ger det en renande effekt för blodet. Det sätter också fart på matsmältningen och vi blir piggare. 

   

 5. Närvaro
  Det moderna begreppet mindfulness (medveten närvaro) är en teknik som är hämtad ur yogan. Tekniken hjälper oss att mentalt vara här och nu vilket bidrar till att vi kan känna oss mer harmoniska.

   

 6. Inre frid
  Yogan fungerar som ett motgift mot stress, utmattning och utbrändhet. Det hjälper oss att nå inre frid, att uppleva lycka.

Yoga Class
bottom of page